Showing all 7 results

MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 100 INCH (1.8 x 1.8m) *** BH 6T

700K VND
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 100 INCH (1.8 x 1.8m) *** BH 6T

MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 120 INCH (2.13 x 2.13m)

1,350K VND
MÀN CHIẾU TREO TƯỜNG 120 INCH (2.13 x 2.13m)

MÁY CHIẾU BENQ MX528, CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG 3.300 ANSI LUMENS, PHÂN GiẢI 1024×768 (XGA), 13000:1, BÓNG 10.000 GiỜ, HDMI, VGA, VIDEO** BH BÓNG 3 THÁNG

10,700K VND
MÁY CHIẾU BENQ MX528, CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG 3.300 ANSI LUMENS, PHÂN GiẢI 1024x768 (XGA), 13000:1, BÓNG 10.000 GiỜ, HDMI, VGA, VIDEO** BH BÓNG 3 THÁNG

MÁY CHIẾU INFOCUS IN112X, CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG 3.200 LUMENS, PHÂN GiẢI 800×600 (SGA), 15000:1, BÓNG 10.000 GiỜ, HDMI, VGA, VIDEO** BH BÓNG 3 THÁNG

7,950K VND
MÁY CHIẾU INFOCUS IN112X, CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG 3.200 LUMENS, PHÂN GiẢI 800x600 (SGA), 15000:1, BÓNG 10.000 GiỜ, HDMI, VGA, VIDEO** BH BÓNG 3 THÁNG

MÁY CHIẾU PANASONIC LB303

11,600K VND
MÁY CHIẾU PANASONIC LB303, CƯỜNG ĐỘ CHIẾU SÁNG 3.100 ANSI LUMENS, PHÂN GiẢI 1024x768 (XGA), 16.000:1, BÓNG 10.000 GiỜ, HDMI, VGA, VIDEO** BH BÓNG 3 THÁNG